מכתבו של רן ארז לשר החינוך: בעיות חמורות בחינוך העל יסודי

מס צפיות:  2776
תאריך: 13/10/2013

ט' חשון, תשע"ד
‏13 אוקטובר, 2013

לכבוד
הרב שי פרון
שר החינוך


שלום רב,


הנדון: בעיות חמורות בחינוך העל יסודי 

 

מסתבר שצדקתי כאשר התנגדתי להארכת הסכם אופק חדש,  מתוך שצפיתי התעוררותן של בעיות חמורות בחינוך העי"ס, מתוך שברור היה, בעליל, שלא ניתן  לנהל בי"ס בו מיושמות שתי רפורמות שונות וכאשר מורים נכנסים לכל כיתות ביה"ס ולכל השכבות ומאידך, שכרם מחושב אחרת ע"פ כל אחת משתי הרפורמות.


1. כתוצאה מהחלטות שיצאו ממשרד החינוך בעקבות הארכת הסכם אופק חדש, היקפי משרות של אלפי מורים צומצמו והורדו מתחת ל 100%, למרות שהם ממשיכים לעבוד ואף יותר משעבדו קודם.
2. מנהלי בתי"ס שש שנתיים שחלק ממשרתם במשרד החינוך וחלק בבעלות (חט"ע) נפגעו ואף משרתם קוצצה.
3. נאסר על מנהל בי"ס או סגן מנהל עובד מדינה באיחוד משכורות, שחלק ממשרתו בחט"ב, לקבל שעות חינוך בחט"ע.
4. לוח הצלצולים בביה"ס בלתי אפשרי כאשר מדובר בשתי רפורמות וכשמורה עובד חלק באחת וחלק בשנייה.  מתי הוא יסיים את יום העבודה:  לפי שעון אופק חדש או לפי שעון עוז לתמורה ?


אני רוצה להאמין שכל הדברים הללו, עוד אחרים כגון אלו וכן פגיעות בשכר המורים, נעשו מהיעדר חשיבה ולא חלילה וחס כדי לפגוע בחינוך העי"ס, אבל  התוצאה בפועל, היא פגיעה חמורה, גם בגלל ביטול חלקי של הסכם איחוד המשכורות .
אני נאלץ, לצערי הרב, ומתוך דאגה לציבור המורים ולמערכת החינוך, לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותנו על מנת לתקן את המעוות.

אין ברצוני להטרידך, אך המנכ"לית הנכנסת ומנהלת המינהל פדגוגי אינה בארץ. המנכ"לית היוצאת לא תוכל לפתור את הבעיות , אנשי הגזברות נשמעים רק לאנשי האוצר, שנעזרים באורית ריזל, היועצת שלכם וכל אחד שולח אותי מהאחד לאחר, כך שאין מנוס אלא לפנות אליך בסוגיה זו.

זה המקום, לציין שגם בנושא שהבטחת לי, להפוך 40 שעות ל-40 שיעורים + הפסקות, לא חל כל שינוי. שלחת אותי למשרד האוצר כדי שקובי אמסלם יטפל בזה, לאחר שדיבר איתך. הוא אמנם הסכים לעשות זאת, אולם רק בתמורה לויתור על שכר מצד המורים. במילים אחרות, הוא רוצה שהמורים גם יוותרו על ההפסקות וגם על השכר ! 

אני פונה אליך בקריאה לתת את ההוראות המתאימות כדי שהמעוות יתוקן, לאלתר.

בתודה, בכבוד ובברכה ,
                                                               
רן ארז
יו"ר ההנהלה
ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים

העתק:
חברי הנהלת ארגון המורים
גב' מיכל כהן - מנהלת המינהל הפדגוגי, המנכ"לית הנכנסת
גב' דלית שטאובר – מנכ"לית משרד החינוך היוצאת

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד