משולחן ההנהלה

מס צפיות:  2260
תאריך: 1/09/2013

אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה, תשע"ד, שהיא גם שנת לימודים חדשה. זה הזמן המתאים ביותר לנסות ולסכם צעדים מספר שעשה ארגון המורים במטרה לקדם את מעמד המורה, את שכרו ואת תנאי עבודתו, ואת מערכת החינוך העל יסודי במדינת ישראל.
אבל כדי שהצעדים יובנו כהלכה, לפי מה שצפוי בעתיד הקרוב והרחוק, חשוב מאוד להתייחס בקצרה להשתלשלות העניינים מאז המאבק בתוכנית לבנת-דוברת שיועדה למערכת החינוך כולה.
כזכור לכם, ב- 2005 פורסמו מסקנות ועדת דוברת, שדיברה על רפורמה שבה יועלה שכר המורים עם פיטורי עשרות אלפי מורים והגדלת שכר הנותרים ע"י עבודה נוספת במקום המפוטרים. עפ"י הנחיות רה"מ של אז, אריק שרון, ושר האוצר של אז, בנימין נתניהו, הרפורמה של דוברת הייתה אמורה להתבצע ללא תוספת תקציב - וע"י המורים, שיממנו את תוספת השכר בעצמם.
ועדת דוברת המליצה, והממשלה אישרה כך:

 

שעות 

חינוך יסודי 

חט"ב 

חט"ע 

פרונטליות 

26 

23 

21 

פרטניות 

5 

4 

5 

שהייה 

5 

9 

10 

סה"כ 

36 

36 

36 

 
יש להביא בחשבון שבמקביל הוחלט לבטל גמולי השתלמות, שעות גמולים, ולהפחית את טבלת הוותק לקידום ותק בקצב אטי הרבה יותר.
שני ארגוני המורים נאבקו קשה נגד מסקנות הדוח, שבסופו של דבר הממשלה החליטה שלא לבצעו. החל מו"מ משותף לשני ארגוני המורים, משרד האוצר ומשרד החינוך, בליווי כמה מחברי ועדת דוברת לשעבר, שניסו לשכנע אותנו לקבל את המתכונת שלעיל.
מספטמבר 2006 ועד מרס 2007 נוהל המו"מ המשותף הזה ללא כל תוצאות.
במרס 2007 החל ארגון המורים במאבק שעליו הוסכם מראש עם הסתדרות המורים, מאבק שבא לידי ביטוי בעיצומים.
באותו חודש נפרדו דרכינו - כי למרות הסכמה מוקדמת להמשך מאבק משותף החליטה הסתדרות המורים לחתום על הצעת המדינה, שנקראת מאז "אופק חדש", ולקבל את כל מה שהוצע ע"י הממשלה עבור החינוך היסודי וחטיבות הביניים.
למעשה, "אופק חדש" זו הצעת הממשלה במאת האחוזים, הצעה שעולה הרבה פחות מהרפורמה שלנו, "עוז לתמורה". לא רק שהמורים נאלצו ללמד יותר ולשהות בביה"ס יותר, אלא ויתרו על גמולי השתלמות, על קידום מואץ בוותק ועל גמולים בשעות, שהם בעלי ערך כלכלי לא מועט, שתורגם לכסף שניתן כתוספת שכר בגין תוספת עבודה - כך שהמורים נאלצו לממן בעצמם חלק מתוספות השכר והרפורמה, כמו התוכנית המקורית של דוברת.
יצאנו למאבק באוקטובר 2007 במטרה להגיע לרפורמה שרצינו, "עוז לתמורה". המאבק נמשך כחודשיים, עד 13 בדצמבר 2007. השגנו את מבוקשנו ואף נחתם סיכום דברים בדצמבר 2007, שהיה להסכם קיבוצי סופי ב- 2008.
אחד הסעיפים המרכזיים והיסודיים של ההסכם היה שהרפורמה "עוז לתמורה" תחול על החינוך העל יסודי כולו - וכל מורה חייב ברפורמה המקובלת על הארגון שלו.
מדינת ישראל התחמקה מלבצע את ההסכם ואף חייבה מורים חברי הארגון, בניגוד לרצונם, תוך איומים בפיטורים או העברות יזומות, לעבוד עפ"י הרפורמה "אופק חדש". ב- 2009 פנה הארגון וביקש צו מניעה נגד משרד החינוך ונגד החובה שהוטלה על חברי הארגון, ואף קיבל את הצו הזה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים.
משרד החינוך, משרד האוצר והסתדרות המורים ערערו על הצו הזה בבית הדין הארצי לעבודה. שם בוטל הצו ובית הדין קבע שהואיל והסכם "אופק חדש", שנחתם בספטמבר 2007, נחתם לפני הסכם "עוז לתמורה", בהבדל של חודשים מספר, הוא ההסכם שתופס, ואם הארגון רוצה שהסכם "עוז לתמורה" יהיה ההסכם הקובע בחט"ב, עליו להוכיח שהוא ארגון יציג בחט"ב.
השלטון התחלף, ושר החינוך החדש, גדעון סער, ומנכ"ל המשרד ד"ר שמשון שושני, הבטיחו שאם אנו נחתום על ההסכם הקיבוצי של "עוז לתמורה" ככתבו וכלשונו לחטיבות העליונות, מיד אחר כך נתחיל, יחד עם הסתדרות המורים, במו"מ במטרה לשנות את ההסכם "אופק חדש" שחל על חטיבות הביניים ולהתאים את תנאי העבודה של המורים לאלה שב"עוז לתמורה".
אכן, באוגוסט 2011 נחתם "עוז לתמורה", וכבר אז (בספטמבר) התחלנו לנהל מו"מ בנוגע לחטיבות הביניים. עד סוף דצמבר 2012 התקיימו כמה ישיבות מו"מ – אך ללא כל תוצאה, בגלל הסתדרות המורים, שלא רצתה לוותר על ההישג שהשיגה, שלמעשה, כל עוד לא נוכיח יציגות בחטיבות הביניים, היא הארגון היציג שלהן והיא תקבע איזה הסכם יחול בהן.
שר החינוך לשעבר גדעון סער ביקש שנפנה לגישור אצל פרופ' מוטי מרוני ופרופ' יצחק זמיר אך במהלך פברואר הגיעו המגשרים למסקנה שאין באפשרותם לגשר בגלל העמדות של הסתדרות המורים. בחודש מרס, כשעמדנו לפני שוקת שבורה, הציע שר החינוך גדעון סער לנסות להוכיח את היציגות בדרך המשפטית.
אנו מתקרבים כעת לימים האלה. בספטמבר 2012, לאחר הכנות רבות, הוגשה העתירה שלנו, ונקבע מועד לדיון בה כבר באוקטובר 2012 – אך מאז החלה מסכת של סחבת, של בקשות חוזרות ונשנות מצד הסתדרות המורים, משרד החינוך ופרקליטות המדינה, לדחיות.
במאי 2013 פנינו בבקשה לצו מניעה, שלא תיושם הרפורמה "אופק חדש" בחט"ב – רפורמה שתהרוס את ביה"ס השש שנתי – כל עוד אין פסיקה בתביעה העיקרית בביה"ד הארצי לעבודה (שהגשנו, כאמור, בספט' 2012).
בית המשפט המליץ, בהסכמת שני ארגוני המורים, הפרקליטות ושר החינוך, על גישור ו/או מו"מ בין הצדדים במטרה להגיע להסכמות ללא פסיקה, וכל הצדדים הסכימו לכך.
באותו מעמד אף קיבלנו מועד לדיון, ביולי 2013, ולאחר מכן בוטל מועד זה ע"י ביה"ד, ונקבע מועד חדש, 14 באוגוסט, מתוך אמירה של ביה"ד שהוא מעוניין שנמשיך בגישור. גם המועד הזה בוטל – שוב, עפ"י בקשות של הצד השני, לא שלנו. הגישור נמשך.
הצעות שהוצעו ע"י הסתדרות המורים אינן באות בחשבון מבחינתנו, והצעות שהוגשו על ידינו לא התקבלו ע"י הסתדרות המורים, אבל תוך כדי ישיבות הגישור התברר שבמקביל חתמה הסתדרות המורים שוב, עם משרד החינוך ומשרד האוצר, על הארכת הסכם "אופק חדש" בשנתיים נוספות. מצד אחד, מדברים על שיתוף פעולה, על שקיפות, ומצד אחר, במחשכים ומאחורי גבנו חותמים על הסכם חדש במטרה להנציח פיצול בחינוך העי"ס וליצור מצב של כיתות ז' – ט' נפרדות מכיתות י' – י"ב. גם הפעם הסכם "אופק חדש" מתעלם מזכויות המורים - ודואג רק לקומץ בעלי תפקיד בביה"ס.
שר החינוך החדש, הרב שי פירון, שמונה לתפקיד לפני חודשים מספר, הצהיר בפורומים רבים על חשיבות ביה"ס השש שנתי כיחידה אחת, ועל כך ש"עוז לתמורה" מתאים לחינוך העל יסודי, וכמנהל בי"ס עי"ס שש שנתי לשעבר הוא מבין את הנזק הגדול שייגרם לביה"ס השש שנתי העי"ס (כיתות ז' – י"ב) מבחינה פדגוגית וארגונית ובכוונתו לשנות את המצב בתום ההסכם הקיבוצי של הסתדרות המורים, שמסתיים ב- 1.9.13, ולאפשר את ניהולו של בית הספר בדרך יעילה ואת עבודת המורים התקינה, בלי שייפגעו תנאי עבודתם, ובלי שייפגע הרצף השש שנתי של הלימודים.
עכשיו תבינו מה גדולה אכזבתנו לראות ש"נאה דורש..." אך לא "נאה מקיים". הכול, ובוודאי שר החינוך, יודעים מה הנזק שנגרם ומה הטוב ביותר למורים ולתלמידים בישראל: הרפורמה "עוז לתמורה" בחינוך העי"ס, בכיתות ז' עד י"ב.
מבחינתנו, כלו כל הקצים, והכרזנו על סכסוך עבודה, ובמקביל ביקשנו שוב צו מניעה כדי למנוע נזק בלתי הפיך בביה"ס העי"ס ובכל מה שנותן הרצף השש שנתי של כיתות ז' – י"ב.
דיון ראשון בבקשת הצו נקבע ל- 1.9.13, ודיון בתביעה העיקרית נקבע ל- 30.9.13.
אני תקווה שלא ניאלץ להיאבק כדי שלא ייגרמו זעזועים במערכת החינוך.
אני תקווה שבית המשפט יפסוק שארגון המורים הוא יציג בחינוך העל יסודי, כיתות ז' – י"ב, ואז תחול עליו הרפורמה "עוז לתמורה".
אני תקווה שביה"ס השש שנתי והרצף השש שנתי לא יחוסלו.
כולי תפילה שדברים אלה יתגשמו ולא יהיה צורך במאבק – שממנו איננו חוששים, אך נעשה הכול כדי להימנע ממנו.
ייתכן שלחלק מאיתנו כבר אין סבלנות או אמונה, גם אצלנו זה קורה. עם זאת ייתכן מאוד שחשבון הנפש שיעשה שר החינוך הרב שי פירון והעמידה בהבטחותיו, כי "מוצא שפתיך תשמור ועשית.." יכריעו את הכף, והחינוך העל יסודי יינצל מהרס פדגוגי וארגוני, ותנאי העבודה והשכר של המורים לא ייפגעו.
אני מאחל לכולכם ולבני משפחותיכם
כתיבה וחתימה טובה
שנה טובה, שיתגשמו בה כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, ונראה בה הצלחה במעשה ידינו, למען מערכת החינוך בישראל, ובכללה החינוך העל יסודי.
 
בכבוד רב,
רן ארז
יו"ר ההנהלה
ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים

 

 

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד