שיפורים בתנאי עבודתם של המורים - מכתבו של רן ארז לשר החינוך

מס צפיות:  1593
תאריך: 22/08/2013

תשע"ג–אלול–ט"ז
‏22–אוגוסט–13

לכבוד
הרב שי פירון , שר החינוך
משרד החינוך
ירושלים

שלום רב,

הנדון: שיפורים בתנאי עבודתם של המורים

בשיחתנו הבוקר, אמרת לי שבכוונתך לעשות התאמות בחטיבות הביניים, כדי להקל על ניהול בתי ספר שש-שנתיים מחד וכדי למנוע איפה ואיפה בין המורים שעובדים בחטיבת הביניים לבין מורים העובדים בחטיבה העליונה באותו בי"ס מאידך, כאשר חלק מהמורים מקבלים שעות בגין ביצוע תפקיד מסוים וחלק אחר אינו מקבל.


שמחתי מאוד לשמוע דברים אלו ואת הודעתך בכנס המנהלים, שהתקיים היום בת"א, בו התקבלה החלטה לבצע זאת הלכה למעשה. תבוא עליך הברכה ויישר כח גדול !


מורי חטיבות הביניים, החברים בארגון המורים, יזכו לשיפורים מבורכים הודות לעמדתנו ומאבקנו.

אני שמח שגם חברי הסתדרות המורים זוכים מכך, כי למרות היותם חברים בהסתדרות המורים, הם עמיתים שלנו לעבודה.

עתה, נותר לך להיענות לבקשתנו, שאינה קשורה בתקציב ולהפוך את נושא 40 השעות ל-40 שיעורים, כפי שעלה בשיחות בינינו החל מהיום הראשון לכהונתך כשר החינוך.

היענות לפנייתנו והסדרת נושא זה עתה, תאפשר בניית לוח צלצולים וארגון העבודה בבתי ספר שש-שנתיים, עוד לפני תחילת שנה"ל תשע"ד.

לאור הבשורה הטמונה בהחלטתך ובמבט לעתיד, ברצוני להביא עניין זה לידיעת כלל המורים ולכן אפרסם זאת .

בכבוד רב

רן ארז
יו"ר ההנהלה
ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים


העתקים:
חברי הנהלת ארגון המורים
מזכירי סניפים ארגון המורים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד