מכתבו של רן ארז למר עמית לנג, מנכ"ל משרד הכלכלה

מס צפיות:  2107
תאריך: 18/08/2013

מכתבו של רן ארז למר עמית לנג, מנכ"ל משרד הכלכלה

ט' אלול, תשע"ג

‏15 אוגוסט, 2013


לכבוד

מר עמית לנג

מנכ"ל משרד הכלכלה

באמצעות פקס : 02-6662910


שלום רב,


הנדון : צו הרחבה

מכתבך מיום 14.8.13

 

מאשר בתודה קבלת מכתבך אשר בסמך.

אני מבין מתוכנו שמי שאשם בכך שלא יצא צו הרחבה זה משה"ח, ייתכן ואתה צודק, אך מה לגבי אותם עשרות בתי"ס שבפיקוח משרד התמ"ת ?

האם גם משה"ח אחראי למסור נתונים לעו"ד יצחקי הממונה הארצי על יחסי עבודה.

 

בכבוד רב

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים ובמכללות

 

העתקים :

מר נפתלי בנט – שר הכלכלה

הרב שי פירון – שר החינוך

גב' דלית שטאובר – מנכ"לית משה"ח

מר קובי אמסלם – הממונה על השכר

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד