מכתב נוסף למנכ"לית משרד החינוך

מס צפיות:  1635
תאריך: 15/07/2013

ח' אב, תשע"ג
‏15 יולי, 2013

לכבוד
גב' דלית שטאובר
מנכ"לית משרד החינוך

שלום רב,

הנדון : לוח מועדי בחינות הבגרות לשנה"ל תשע"ד
סימוכין : מכתבך למנהלי בתיה"ס העל יסודיים מ – 10.7.13 על נספחיו
 

מכתבך הנ"ל אל מנהלי בתיה"ס העל יסודיים, על נספחיו:  מכתבו של ד"ר משה דקלו, מנהל אגף בכיר לבחינות ולוח בחינות חורף וקיץ לתשע"ד, פורסמו באתר האינטרנט של משה"ח ב- 10.7.13 מהווים שלם אחד ובכך סכנתם.   

בצער רב, אני קובע שיש בפרסומים הנ"ל אי דיוקים רבים ומשכך, מטעים את הציבור.
יתר על כן, גם לוח הבחינות אינו מוסכם עלינו ועל כך כבר כתבתי לך במכתבי מה- 14.7.13. הפרסום שנעשה על ידכם גורם נזק רב למערכת החינוך על מוריה ותלמידיה, פוגע ברפורמה עוז לתמורה שבקידומה אתם מעוניינים (כך לטענתכם) ועושה פלסתר מכל הצהרותיכם בדבר שיתוף פעולה עם ארגון המורים העל יסודיים, המייצג את בעלי המקצוע האמיתיים במערכת החינוך העל יסודי, מוריה ומחנכיה.
המשך הליכתכם בדרך זו תגרום לנזק רב  ולזעזועים חמורים במערכת החינוך.

אנו דורשים את ביטול הפרסום, תוך הודעה לכל בתיה"ס.  רק כך תוכלו ל"צנן" את התסיסה לה גרמתם.

בכבוד רב
רן ארז
יו"ר הנהלת ארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים
 

העתקים :
הרב שי פרון – שר החינוך
ד"ר משה דקלו  - מנהל אגף בכיר לבחינות
חברי הנהלת ארגון המורים

מזכירי סניפים

הנהלת התאגדות המנהלים

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד