2.2 תקופת ניסיון בהוראה בחינוך העל-יסודי (חט''ב, חט''ע)

מס צפיות:  3590

2.2 תקופת ניסיון בהוראה בחינוך העל יסודי (חט''ב, חט''ע)

1. עובד הוראה בעל רישיון הוראה קבוע

השנה הראשונה לעבודה היא שנת ניסיון ראשונה. ניתן בתום שנה זו לפטר את העובד.

שנת עבודתו השנייה אף היא שנת ניסיון. למרות זאת ניתן להפסיק את עבודתו

רק לאחר ביקור 2 מפקחים, ללא ועדה פריטטית ועל סמך חוות דעת שלילית של

הפיקוח.

 

2. עובד הוראה בעל רישיון הוראה זמני

תקופת הניסיון שלו בהוראה היא שלוש שנים, ואם לא פוטר בתום השנה השלישית, זכאי

הוא לקביעות באותו בית ספר (אין במתן קביעות זו אפשרות קבלת רישיון הוראה קבוע).

אם המציא זכאות לרשיון הוראה עד ה-1 בינואר של השנה הנדונה - תקופת הניסיון שלו

היא שנתיים או שלוש, לפי העניין.

(אסמכתא: נוהל פיטורי-מורים בחט"ב אפריל 1973).

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד