מבואות הנגב - בית ספר ניסויי ומרכז הפצה

מס צפיות:  1388
נושא: בתי-ספר
תאריך: 5/02/2013 16:54:34

בכביש הישן לבאר-שבע, מול עיר הבדואים רהט, פנייה ימינה מובילה לקיבוץ שובל שבנגב הצפוני. בפאתי הקיבוץ, על שטח רחב ידיים, פרוש בית הספר התיכון הניסויי  ומרכז הפצה מבואות הנגב. כשמו כן הוא, נטוע במבואות הנגב.
בית הספר צמח מתוך אידיאולוגיה חינוכית "שומרית", בנגב הצחיח, בסמיכות למאהלי הבדואים. המטרה המוצהרת שלו להתמקד באדם, בחברה ובסביבה, והיא מלווה את ההנהלה ואת הסגל החינוכי בעשייתם החינוכית.
שמו של בית הספר עשה לו כנפיים בעת האחרונה. הוא התפרסם בגלל ייחודו החינוכי, בהיותו ניסויי עם תערובת מעניינת של אוכלוסייה רב-תרבותית, מקיבוצי השומר הצעיר, מן המושבים, בדואים ותלמידי נעל"ה (נוער עולה ללא הורים), בעיקר מברית המועצות לשעבר.

התמורות שהשפיעו על ביה"ס
הורתו ולידתו של המוסד החינוכי  בקיבוץ שובל (של הקיבוץ הארצי) בשנות השלושים של המאה שעברה. אז למדו בו תלמידים משובל, בית-קמה, להב ודביר.
הלימודים התנהלו ברוח התנועה הקיבוצית, במסגרת חינוכית פנימייתית, שליוותה את התלמיד עשרים וארבע שעות ביממה.
במרוצת הימים, עם ההתפתחויות החברתיות והכלכליות בתנועה הקיבוצית ובעטיין, עמד בית הספר לפני סגירה.
השנה הייתה 1995, ואז חברו כמה קיבוצים להבטחת קיומו של בית הספר – אך ללא הצלחה. ביה"ס אשל הנשיא קלט חלק מתלמידי המוסד, והכול חששו לקיומו של ביה"ס בשובל.
בשל סיבות כלכליות, כאמור, לחצים כספיים ושינוי אווירה, חבר ביה"ס למועצה האזורית בני שמעון, ומספר התלמידים בו התייצב סביב  650 – 700 תלמידים. לימים הגיעו אליו תלמידים מרהט השכנה (בני האליטה הבדואית), מנתיבות ומן המושבים הסמוכים. כעבור זמן, עם התפתחותה של רהט, שהציעה לילדי העיר חינוך על-יסודי במקום יישובם, קטן בו מספרם של התלמידים הבדואים מרהט.
המועצה האזורית בני שמעון השקיעה רבות לביסוסו של בית הספר ולפיתוחו. במשך השנים הוא עשה חיל והיה לשם דבר בזכות אופיו הייחודי כמוסד לומד-חוקר באווירה חינוכית מאתגרת.

הגישה החינוכית המיוחדת בביה"ס
הנהלת ביה"ס החליטה לעשות שינוי יסודי בגישה החינוכית המצויה. בית הספר קרא תיגר על "פדגוגיה מיושנת" – המבוססת על מסירת ידע באמצעות הוראה פרונטלית לצורכי בחינה, על הימנעות מעיסוק רציני ומעמיק בשאלות ערכיות חשובות ועל הפער התודעתי והרגשי בין עולם התלמיד לבין מרחב ביה"ס.  השינוי הציע, בין השאר: שיח פדגוגי והנחיה של צוותי ההוראה במועדים קבועים המעוגנים במערכת השעות, הפחתת מספר המקצועות לתלמיד, הפחתת מספר התלמידים למורה ומערך תמיכה וליווי חינוכי המעוגן במערכת השעות.
כל התלמידים והמורים בבית הספר צוידו במחשבים ניידים, המאפשרים פעילות שוטפת בסביבת ה-LMS  (Learning Management System) שהוא פיתח, ובה הם פועלים לקידום פרויקטים שונים ולביצועם. הפעילות בסביבה הממוחשבת מקיפה את הקשרים שבין התלמידים לעמיתיהם ובין התלמידים למוריהם. בית הספר הוא מתוקשב בכל תחומי פעילותו הלימודית-חינוכית.
תהליכים אלה הובילו לתפוקות משמעותיות מבחינת הישגים. שיעור הזכאות לבגרות של בוגרי ביה"ס עומד על כ- 80%. הפדגוגיה החדשנית אמנם לא תרמה באופן ישיר לכך, אך היא הביאה לידי הישגים חשובים אחרים. התלמידים מדווחים שכיף ללמוד בבית הספר, שיטות הלימוד בו שונות וייחודיות, התכנים מעניינים, ויש קשרים טובים בין המורים לתלמידים. נוסף על כך המשימות והפרויקטים מאתגרים, מובילים ללמידה, ומקדמים מיומנויות כגון פרזנטציה, חקר, עבודה בצוות, מתן משוב הוגן ועידוד הסקרנות.

ייחודו החינוכי
בית הספר, על המבנים שלו הפזורים במתחם ירוק ורגוע, הוא למעשה מעין מעבדה ניסויית גדולה, ובה חממות לגידולים שונים, טרסות מדורגות המדגימות שימוש במי גשמים הזורמים מכוח הגרביטציה: המים נבלמים בכל שלב, בטרסה הקולטת אותם, ומשרַוְותָה הטרסה – ממשיכים המים לטרסה נמוכה יותר.
ניסויי המחקר מתנהלים על ידי התלמידים, מתוך קבלת האחריות לניהולם. מעניין לראות את מה שעשו התלמידים ביוזמתם: שימוש בצינורות הגמישים שעוצבו לשמש שלדים לפרגולות שבצִלן חוסים התלמידים בשעות ההפסקה.
הצוות החינוכי של בית הספר שואף להגברת התודעה החברתית של תלמידיו, להעמקת החשיבה הביקורתית שלהם ולטיפוח תחושת השייכות שלהם לארץ ולמדינה. אחת הדרכים לממש את כל אלה היא טיולים ברחבי הארץ. התלמידים מכירים את הארץ "דרך הרגליים", חורשים אותה לאורכה ולרוחבה, חווים חוויות תוך כדי טיול ולומדים להכיר את מורשתה. תוכנית הלימודים מקדישה זמן רב להכנת התלמידים לקראת הטיולים, מתוך העמקת הידע הסביבתי, הגיאוגרפי וההיסטורי המוקנה להם.
סגל בית הספר עושה כמיטב יכולתו להקנות לתלמידיו השתלבות בחברה ובקהילה שהם חיים בהן, מתוך מחויבות ואחריות להן. הקִרבה לבדואים הצמיחה את הצורך להכיר בזכותן של קבוצות מיעוט לטפח את תרבותן. בית הספר, שלומדים בו, כאמור, גם תלמידים בדואים מרהט הסמוכה, מקיים פעילות חברתית משותפת ליהודים ולערבים, לעבודה בצוותא, וכן מפעיל עולים מרוסיה, ילדי קיבוצים וילדי ערים.
תלמידי נעל"ה שבכיתות העליונות לומדים כקבוצה נפרדת, לצד תלמידים הלומדים במסלולים עיוניים ומב"ר (מסלול בגרות רגיל).
בית הספר אירח סטודנטים ממכללת אוברלין שבאוהיו, ארה"ב, הלומדים לקראת תואר ראשון. הסטודנטים לומדים על גופי המים בצפון ארה"ב ומשתתפים בפרויקט לימודים על הסביבה בארה"ב. אין ספק שביקור באזור צחיח שהתפתח והיה לארץ  נושבת הוא לימוד חשוב מבחינתם, והם יודעים להעריך זאת.
את קירות המבנים של בית הספר מקשטים ציורים, מעשי ידי התלמידים.
מבחינה חינוכית, ביה"ס פועל רובו ברוח "המודל השלישי", מודל חדש של מחשבה ועשייה,  שלפיו לא התוכנית במרכז (המודל הראשון), ולא הילד במרכז (המודל השני), אלא המפגש במרכז – מפגש בין לומדים פעילים לתוכנית לימודים משמעותית.
אין ספק שמקומו של בית הספר יאה לו. המרחב הגדול, בצד קיבוץ שובל, מאפשר את קיום הניסויים במעבדות ובחממות הפזורות בשטח גדול. 
בית הספר קנה לו מוניטין וניסיון, ובלי ספק, הוא מצליח בזכות הניהול וצוות העובדים שלו. הכול רווי אווירה פדגוגית רגועה ומחנכת.

כתבות נוספות

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד