עם הפנים למורה

מס צפיות:  711
נושא: קרן ידע
תאריך: 13/03/2013 14:00:02

המחלקה לקרן ידע בארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים, במסגרת פעולותיה להעלאה של רמת ההשכלה והדרגה האקדמית של המורים, ממשיכה ליזום פרויקטים שבמסגרתם היא מעניקה מלגות בשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה.
בחודש האחרון נחתם הסכם מלגות בין המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לבין קרן ידע של ארגון המורים. לפי ההסכם, לצורך שיתוף פעולה בין הצדדים הוחלט שמורה הלומד בתכנית לימודים לתואר שני בייעוץ חינוכי במכללה האקדמית לישראל ברמת-גן, שיהיה זכאי למלגה בסך 3,000 ש"ח מטעם קרן ידע של ארגון המורים, יהיה זכאי לקבל מלגה נוספת בסך 3,000 ש"ח מהמכללה האקדמית לישראל ברמת-גן.
הליך העבודה המשותפת של קרן ידע והמכללה האקדמית לישראל: סטודנטים, חברי ארגון המורים, יגישו בקשה למלגת לימודים אל המחלקה לקרן ידע של הארגון; הקרן תעביר אל המכללה את שמות המועמדים שאושרו לקבלת מלגת הלימודים; והמכללה תקזז את סכום המלגה (בסך 3,000 ש"ח) מיתרת התשלום לשכר לימוד של הסטודנטים שאושרה להם המלגה על ידי הקרן.
ארגון המורים מעודד את רצון המורים להתקדם ולהשיג תארים אקדמיים במקצוע החינוך וההוראה.
ההתקדמות בהשגת תארים אקדמיים תפרה את העשייה החינוכית ותשביח את תהליך ההוראה בבתי הספר.

בברכת דרך צלחה לכולנו!
בוריס מנור - מנהל המחלקה למו''פ – מחקר ופיתוח / קרן ידע

כתבות נוספות

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד