OECD: תלמידים מבוססים בישראל מקדימים ב-2 שנות לימוד את העניים

מס צפיות:  759
נושא: אי שיוויון, פערים ואפליה
תאריך: 17/02/2013 11:11:34

בשבוע שעבר פרסמה המחלקה בראשות שלייכר מחקר חדש, המתבסס על תוצאות מבחן פיז"ה האחרון שנעשה ב-2009. המחקר קובע כי בממוצע, תלמיד מרקע סוציו-אקונומי מבוסס השיג במבחן בקריאה 88 נקודות יותר מעמיתו מרקע חלש – פער השווה לשתי שנות לימוד. ישראל נכללת בקבוצה הלא מפוארת של מדינות שהפער בהן עולה על 100 נקודות, לצד ארגנטינה, ארצות הברית, הונגריה, דובאי.

הפערים שנמצאו תקפים לא רק במישור זה: ישראל היא אחת המדינות בעלות הפערים הגדולים ביותר בין תלמידים. ועם זאת, על בסיס השוואת המבחנים האחרונים, קובע המחקר, בניגוד אולי לאמונות רווחות, כי הגדלת השוויון בחינוך אינה סותרת הצלחה במבחן הבינלאומי.


לקריאה לחץ כאן

כתבות נוספות

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד