למורה הפורש בסוף שנת הלימודים תשע''ג

מס צפיות:  962
נושא: פנסיה
תאריך: 4/02/2013 15:12:34

למורה הפורש בסוף שנת הלימודים תשע"ג
שלום רב,

הנדון: טופס  בקשה לפרישה מוקדמת

1. מצ"ב טופסי בקשה לפרישה מוקדמת לשנת  תשע"ג.

2. יש להקפיד ולמלא את הטפסים במלואם  ובכתב יד ברור וקריא כולל חתימות כנדרש ( ולא  - יוחזרו למורה!).

3. יש להוסיף המלצת המעסיק (כולל חתימה וחותמת) והפיקוח למורים השייכים למסלול א'.

4. במהלך חודש מרץ  קרן הפנסיה שולחת לכל עמית בקרן  דו"ח עדכני שנתי.
דו"ח זה יש לצרף לטפסים.(או לחילופין, דו"ח רבעוני אחרון לשנת 2012).
מורה הפורש לגמלאות בו זמנית הן  מקרן צוברת וותיקה והן מקרן צוברת חדשה,
חייב לצרף דו"ח מעודכן מכל קרן.

5. מורה הפורש ברצף זכויות עם פנסיה תקציבית, מתבקש לשלוח אישור לרצף הזכויות      

6.  אין להעביר טפסים באופן ישיר למשרד החינוך, אלא באמצעות סניף ארגון  המורים אליו הינך שייך/ת.
את הטפסים המקוריים, יש לשלוח  לארגון עד לתאריך 31/03/2013.

ב ב ר כ ה,
הררי ג'ני - רכזת המחלקה לפנסיה


 

כתבות נוספות

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד