הנושאים המרכזיים שהנהלת ארגון המורים מטפלת בהם

מס צפיות:  863
נושא: בחינות בגרות
תאריך: 12/03/2013 16:12:38

השבוע סיימנו סבב של כנסי ועדים בסניפים השונים ובהם עדכנו את חברי הוועדים בנושאים המרכזיים המונחים על שולחן ההנהלה.
הנושאים הללו הם נושאים שנוספים על העבודה השוטפת והיומיומית של הארגון בתחום הפרופסיונלי, בתחום הרווחה, הפנסיה, ההשתלמויות ועוד.

אלה הנושאים המרכזיים שהנהלת ארגון המורים מטפלת בהם:

1.   העתירה שהוגשה ע"י ארגון המורים לביה"ד הארצי לעבודה נגד משרד החינוך והסתדרות המורים בנושא היציגות בחטיבות הביניים – הצלחה בעתירה זו תאפשר לארגון המורים לתקן את המצב הקיים בבתיה"ס העל יסודיים שבהם ביצוע של שתי רפורמות – עוז לתמורה ואופק חדש – פוגע קשות בתנאי העבודה של המורים ומקשה על המנהלים לנהל את בתיה"ס כהלכה. מובן שזה גם יפתור את המצוקה של המורים הנאלצים לעבוד במסגרת אופק חדש, בניגוד לרצונם. אין זה המקום לפרט את המצב הלא טבעי שנוצר עקב פסיקת ביה"ד הארצי לעבודה, בשנת 2009, ואשר חייב את ארגון המורים להוכיח את יציגותו בחטיבות הביניים, כדי שהסכמי העבודה הקיבוציים שנחתמו על ידינו יחולו על כל החינוך העל יסודי, כפי שהיה במהלך 50 השנים האחרונות.
2.   ניהול מו"מ עם משרדי החינוך והאוצר במטרה להכניס שיפורים בעוז לתמורה – חלק משיפורים אלה פורסמו, חלק אחר עדיין נתונים בדיונים, בתקווה שבשבועות הקרובים נוכל לסכם הכול באופן חיובי. רק כדי לסבר את האוזן, מדובר במורים לשל"ח, מדריכים, כיתות י"ג – י"ד, מנהלים ועוד. גם צו הרחבה שמשרד התמ"ת צריך היה להוציא, כדי שכל בתיה"ס שבפיקוחו יוכלו להצטרף לעוז לתמורה, נמצא בדיונים מתקדמים.
3.   רפורמה בבחינות הבגרות – שר החינוך, מר גדעון סער, הקים ועדה בראשות מנכ"לית המשרד, גב' דלית שטאובר, ובה חברים אנשי אקדמיה, הנהלת משרד החינוך (המדען הראשי, פרופ' מדר; יו"ר המזכירות הפדגוגית, פרופ' עפרה מייזליש; גב' מיכל כהן, סמנכ"לית ומנהלת המִנהל הפדגוגי; גב' יפה פס, מנהלת החינוך העי"ס; ועוד מומחים מטעם המשרד), שני מנהלי בתי"ס על יסודיים, נציגת הסתדרות המורים ונציגי ארגון המורים בבתיה"ס העי"ס (נורית ולנסי ואנוכי). ועדה זו שמעה את דעותיהם של מומחים רבים, קיבלה פניות רבות מהציבור הרחב, והכיוון הכללי של רוב חברי הוועדה, למעט נציגי ארגון המורים, הוא לצמצם את מספר בחינות הבגרות ל- 3 – 4 בלבד (מתמטיקה, אנגלית, לשון ואולי עוד מקצוע לבחירה) ולהפוך את כל יתר המבחנים לפנימיים – ציון בית ספרי. המטרה של משרד החינוך היא לחסוך תקציבים ולהפחית את העומס המוטל על התלמידים וכך לשפר את אחוז הזכאות לתעודת בגרות, שהוא החשוב ביותר לטעמו של המשרד. הפרופסורים מהאוניברסיטה טוענים שלצורך חיזוי הצלחת התלמידים בלימודים האקדמיים די להם בשלושה מקצועות. יתר החברים, למעט ארגון המורים, כאמור, תומכים בגישה זו, כל אחד עפ"י זווית הראייה שלו. אנו טוענים, שאם יתקבל הדבר, ייהפכו מקצועות שבהם לא תהיה בחינה חיצונית למקצועות "סוג ב'" ועקב כך תצומצם העבודה בהם עד כדי ביטולם והטלת עבודה נוספת על המורים בבדיקת המבחנים הפנימיים. מובן שלא ניתן להתעלם מהלחץ שיופעל על המורים להעלות ציונים כדי לשפר את אחוז הזכאות.

שלושת הנושאים הנ"ל הם נושאים מהותיים לחינוך העל יסודי, ואנו משקיעים מאמצים רבים בטיפול בהם, מתוך תקווה שיעלה בידנו לשפר את מה שאפשר לשפר ולמנוע את הפגיעה בחינוך העל יסודי.

בברכת חג שמח וכשר
רן ארז - יו''ר הנהלת ארגון המורים
 

 

כתבות נוספות

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד