16 גננות חרדיות פוצו ב-4 מיליון שקל לאחר שתנאיהן הורעו בשל גילן

מס צפיות:  1035
נושא: חינוך מגזר חרדי
תאריך: 21/01/2013 12:59:28

הגננות ביקשו לנהל משא ומתן על שכרן מול הרשת, אך ללא הצלחה, ולכן פוטרו. הן פנו לבית הדין האזורי לעבודה והוחזרו לעבודה מכוח צווי מניעה. בשנים שחלפו מאז, רוב הגננות כבר פרשו לגמלאות ורק מיעוטן עדיין עובד. שופטת בית הדין, נטע רות, כתבה עוד ב-2009 כי "פיטורי העובדות היו שלא כדין ולקו בפגמים מהותיים... בית הדין מצא כי פיטורי התובעות לקו באפליה פסולה מטעמי גיל".

בפסק הדין שניתן החודש, כתבה השופטת: "התובעות היו מוכנות לנהל משא ומתן עם הנתבעת בנוגע לשינוי בתנאי העסקתן, כך שהן תישאנה בנטל הכלכלי של תוכנית ההבראה באופן מידתי ושוויוני ביחס לעובדים האחרים... חרף זאת, החליטה הנתבעת לנקוט צעד חד צדדי של פיטורי התובעות, ומשאלה נמנעו על ידי בית הדין, כפתה עליהן פגיעה חד צדדית וקיצונית בשכרן, שכוונה אף היא רק לעובדות ותיקות המועסקות יותר מ-25 שנה, והתבטאה בהפחתת הוותק ל-12 שנה. זאת בשעה שעובדות אחרות - ותיקות פחות מהתובעות וסביר להניח שאף צעירות יותר - המשיכו לצבור ותק כרגיל".


לקריאה לחץ כאן

כתבות נוספות

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד