העברת ניהול קופות הגמל רשף והיל"ה לניהול מנורה מבטחים

ט' סיון, תשע"ה

27 מאי, 2015

חברים נכבדים,

אני שמח להודיעכם שארגון המורים השלים את העברת קופ"ג רשף והיל"ה לניהול חברת מנורה – מבטחים והמניות של חברת רשף לניהול קופ"ג למורים עי"ס בע"מ, שהוחזקו ע"י ארגון המורים, הועברו למנורה - מבטחים.      
החל ממועד השלמת התהליך ביום 8.5.2015, מנורה --מבטחים תנהל את קופ"ג באישור הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לכל עניין ודבר ובהתאם לכל דין.
הודות לתנאי ההסכם שנחתם בין ארגון המורים לחברת מנורה -מבטחים, הקופות יישארו ייעודיות וייחודיות למורים ויתנהלו בתור שכאלה, כאשר דמי הניהול שאותם שילם העמית ירדו מכ- 0.3%
ל- 0.18% וכך חסכנו למורים הוצאות רבות. עפ"י ההסכם, כאמור, מנורה -מבטחים תמשיך לשמור על ייחודיות הקופות המיועדות למורים החברים בארגון המורים העי"ס. זהו צעד חשוב שנעשה ע"י ארגון המורים במטרה לשמור על איכות ניהול גבוהה של הקופות, לשפר את מצב העמיתים ולהוזיל את העלויות אותן שילמו.
יצוין כי בהתאם להוראות הדין זכותו של כל עמית להחליט, אם הוא חפץ בכך, לעבור לכל קופ"ג אחרת עפ"י שיקול דעתו של כל עמית.

אנו נמשיך לדאוג לחברינו גם לאחר העברת הקופות לניהול חברת מנורה מבטחים.

 

ביצוע עבודות פקידותיות הקשורות לבחינות

ט' סיון, תשע"ה

27 מאי 2015

חברות וחברים,

 

לאחרונה פנו אלינו מורים וטענו כי בשל בחינות הבגרות הם נדרשים בעבודות פקידותיות הקשורות לבחינות.

אין מתפקידם של המורים להחליף בעבודות הללו את מי שאמורים לטפל בצד הפקידותי של הבחינות - רכזי הבחינות או המזכירות.

למורים אין כל חובה בביצוע עבודות אלה.

אנו כארגון המורים לא נסכים לכך שהמורים ידרשו בביצוע מטלות שאינן חלק מתפקידם.

אנו מצפים מהמנהלים שלא ידרשו מהמורים לבצע את העבודות הפקידותיות הקשורות בבחינות הבגרות.

אם ישנם מורים שבכל זאת מנסים לכפות עליהם לבצע עבודות מסוג זה שאינן חלק מתפקידם, עליהם לפנות מיידית למזכיר הסניף. ארגון המורים ידאג לטפל בנושא ולסייע להם.

 

הדלפת שאלוני בחינות הבגרות

א' סיון, תשע"ה
19 מאי, 2015

מנהלים ומורים יקרים,

עדכון בנושא נוהלי אבטחת הבגרויות החדשים:

מנכ״לית משרד החינוך קיבלה את הצעת ארגון המורים והתאגדות המנהלים ושינתה את הנהלים על פי המתווה אותו הצענו אתמול.

מחצית מהבחינות יועברו לבתי הספר באמצעות שליחים ואילו מחצית מהבחינות ישמרו ע״י נאמני בחינות.

כעת, לא יאולצו התלמידים להימצא בכיתות במשך 45 הדקות שלפני הבחינה, ובשל כך חברי הארגון לא ידרשו לשמור על התלמידים.

נוסיף לעדכנכם בהתפתחויות בנושא.

 

                                                               שלכם,

                             רן ארז                                                                 מנשה לוי

                      יו״ר ארגון המורים                                           יו"ר התאגדות המנהלים

עדכון בנושא העיצומים

כ"ד אייר, תשע"ה
13 מאי, 2015

חברים יקרים,

איגרת אישית לעדכון - טיולים

ארגון המורים הגיע להסכמות עם משרד החינוך ומודיע לפיכך על הפסקת העיצומים שננקטו בקשר ליציאה לטיולים.
ארגון המורים מודיע היום, על הפסקת העיצומים זאת לאור השגת הסכמות עם משרד החינוך על שינוי מערך היציאה לטיולים.
החל משנה"ל הקרובה, יתלוו לתלמידים ומורים היוצאים לטיולים אנשי מקצוע מיומנים ובכללם רכז בטחון רכז טיולים או מורה לשל"ח.
זאת בנוסף לאחראי (מנהל) טיול שימונה לכל טיול לאחר הכשרה מקצועית מיוחדת שיעבור בנושא. לא ימונה מנהל טיול שאין בידו תעודה המעידה שהכשיר עצמו לתפקיד. נקבעו סילבוסים להשתלמויות חובה לבעלי התפקידים המכשירים אותם בנושא הבטיחות.
בנוסף, יצומצמו ויעודכנו נהלי הבטיחות כך שיוכלו לשמש את ציבור המורים ולהיות אפקטיביים בשטח.

 

להמשך קריאה לחצו כאן

ארגון המורים מפנק את בעלי כרטיס תמורה במגוון הטבות

 תחנות סונול בהסדר מעודכן עבור בעלי כרטיס תמורה

 לרשימת סניפים לחצ/י כאן

  10% הנחה בסניפי מגה המשתתפים במבצע לבעל כרטיס תמורה  (5% הנחה למגה אינטרנט)

 לרשימת הסניפים לחצ/י כאן

מעוניינים בהטבות נוספות? כנסו למדור תרבות פנאי ונופש או לחצו כאן

   

 

קוביית לייק םפייסבוק

ארגון המורים העל יסודיים
עבור לתוכן העמוד