ריכוז רשימת העיצומים – תזכורת

10 פברואר, 2016

א' אדר, תשע"ו


ציבור המורים שלום,

במסגרת סכסוכי העבודה שהוכרזו ע"י ארגון המורים, הנכם מתבקשים להקפיד על הדברים הבאים:

 

1. אין להחתים כרטיס נוכחות בביה"ס. עם זאת, יש לבצע את כל העבודה שמורה צריך לעשות לפי המערכת שלו ולא להיעדר משיעורים , כולל שעות השהייה וכד'.

2. אין לקיים כל מגע מכל סוג שהוא עם מפקחים ומדריכים.

3. לא למלא דוחות מכל סוג ולא להעביר נתונים למשרד החינוך ובמיוחד - לא לקיים ועדות ליווי ומעקב.

4. לא לקיים כל הליך בתחום ההערכה האישית של ציבור המורים.

5. אין לקיים כל קשר עם משרד החינוך ולא להשתתף בכנסים של מפקחים, מפמ"רים ומדריכים .

6. אין להשתתף בסקרים ובמחקרים של משרד החינוך או גופים מטעמו, כגון ראמ"ה .

7. יש להקפיד על כל ההוראות בנוגע לעיצומי המורים לאנגלית כפי שפורסמו.

8. אין לקיים הערכה חלופית ע"י עבודות מחקר וכד' אם לא מובטח מראש תשלום בגין כך. עבודות חקר אינן חובה. עבור עבודת חקר יש לשלם תשלום מיוחד, אחרת ניתן לתת את הציון ע"י מבחן רגיל בלבד. לכל מורה ישנה הזכות להעריך את תלמידיו בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, לא עפ"י הוראות של המנהל ו/או מפקח ו/או מפמ"ר וכו' .

 

הוראות לביצוע עיצומים

 

כ"ט שבט, תשע"ו

8 בפברואר, 2016

ציבור המורים שלום,

במסגרת סכסוך העבודה שהוכרז בנושאים רבים, כפי שפורסם, ולאור ההתניה והדרישה של משרד

האוצר שתמורת התשלומים שאמורים להתקבל בעקבות ההסכם לסקטור הציבורי, נוותר עד 2018

על כל התביעות האחרות שלנו, אנו מודיעים כי החל ממחר, 9.2.16 , יש לבצע את הדברים הבאים:

1. אין להדפיס כרטיס נוכחות בביה"ס. עם זאת, יש לבצע את כל העבודה שמורה צריך

לעשות לפי המערכת שלו ולא להיעדר משיעורים , כולל שעות השהייה וכד'.

2. אין לקיים כל מגע מכל סוג שהוא עם מפקחים ומדריכים.

בשלב זה אנו לא משביתים את מערכת החינוך. כאמור, כל מורה עובד/ת לפי המערכת והיקף המשרה שלו/שלה.

הודעות נוספות תישלחנה בהמשך.

נא הקפידו על ביצוע הוראותינו.

 

עדכון חשוב למנהלי בתי הספר

כ"ט שבט, תשע"ו
‏8 פברואר, 2016 

 

מנהלי בתי הספר שלום, 

אני חוזר ומודיע שכל הסוגיות שהועלו בפנינו על ידכם מטופלות.  

בינתיים, הנכם נדרשים להימנע מכל קשר,  מכל סוג עם משרד החינוך. 

לא להעביר דוחות, לא למלא דוחות של ועדות מעקב וכן לא לקיים כל הליך בתחום ההערכה האישית של ציבור המורים . 

 

איגרת אישית למורים בתפקידי הדרכה

כ"ט שבט, תשע"ו
8 פברואר, 2016

ציבור המורים בתפקידי הדרכה שלום,

אחד התפקידים החשובים במערכת החינוך, אשר מאפשרים את התחדשות המערכת והעמקת האיכויות, הוא זה של מורה בתפקיד הדרכה אשר בחלק ממשרתו עובד בבית ספר ובחלק ממשרתו מדריך מורים אחרים בתחומים שבהם הוא מתמחה ומצטיין.

ציבור חשוב זה קופח עד כה מאז נחתם הסכם אופק חדש.
משרד החינוך ומשרד האוצר טענו, שבתפקידם כמורים מדריכים וכעובדי מדינה בתפקיד זה, רק הסתדרות המורים רשאית לייצג אותם, אך לצערנו הדבר לא נעשה על ידיהם במשך 7 שנות קיום הרפורמה אופק חדש, והיום המורים בתפקידי הדרכה, יחד עם מורים לשל"ח, מקבלים את השכר הנמוך ביותר במערכת החינוך.
בהמשך לסיכום עם שר החינוך לשעבר, הרב שי פירון, מנכ"לית משרדו, משרד האוצר ויוסי וסרמן, הוקמה ועדה לתיאום בין משרדי ובין ארגוני במטרה לקדם את שכרם ואת תנאי עבודתם של מורי השל"ח ומורים בתפקידי הדרכה.
אנו נמצאים לקראת קו הסיום של מו"מ זה, שמתנהל יותר משנה וחצי.

 

להמשך קריאה לחצו כאן 

עדכון בנושא מאבק מורי השל"ח

כ"ט שבט, תשע"ו

8 פברואר, 2016

ציבור מורי השל"ח שלום,

הנהלת ארגון המורים, בהתייעצות עם נציגי מורי השל"ח, החליטה לעמוד בתוקף ובנחישות על נושא הסכם אחד למורי השל"ח, שיהיה הסכם ייחודי עבורם, ולא לתת יד לפיצול מורי השל"ח בין שתי הרפורמות הקיימות בבית הספר העי"ס ולפגיעה בתנאי העבודה שלהם כפי שנפגעו מורים אחרים אשר מפוצלים בין שתי רפורמות.

הייחודיות של מורי השל"ח, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהסכם הקיבוצי מ- 1978, צריכה להישמר.

פיצול מורי השל"ח בין שתי הרפורמות למעשה תבטל את ההסכם הייחודי הקיים ותפגע קשות בתנאי השכר והעבודה שלהם. לכן ארגון המורים ימשיך להיאבק למען מורי השל"ח על הסכם אחד טוב יותר ועל תנאי הפנסיה שמשרד האוצר מעוניין לפגוע בהם.

ארגון המורים הגיש תביעה משפטית בביה"ד הארצי לעבודה בנושא זכויות הפנסיה של עובדי המדינה המבוטחים בפנסיה תקציבית. ויתור, כעת,??על נושא זה, כפי שדורש משרד האוצר, פוגע למעשה בסיכויים לזכות בביה"ד הארצי לעבודה - לא רק עבורכם, אלא גם עבור כל עובדי המדינה, אם הם באופק חדש או בעוז לתמורה.

חוק הגמלאות שחל על עובדי המדינה בפנסיה התקציבית אומר שהשכר האחרון הוא השכר הקובע, והשכר האחרון, שהוא גבוה יותר ועשוי להשפיע על הפנסיה שלכם, לא מקובל על משרד האוצר, שמחפש בכל דרך אפשרית להקטין את הזכויות ולהצמיד אתכם למה שנחתם בזמנו ע"י הסתדרות המורים בהסכם אופק חדש.

מתן יד לפיצול מורי השל"ח בין שתי הרפורמות יפגע בכם ולא יתקן את העיוות שנוצר ע"י משרד החינוך והאוצר עד כה.

עבודתכם חשובה וערכית לתלמידי ישראל ולא ניתן יד לפגיעה בכם.

אנו ממשיכים במאבק של כלל הארגון בסוגיה זו.

 

הוצאות נסיעה/ ביטול זמן

כ"ח שבט, תשע"ו
7 פברואר, 2016

לכבוד
גב' מיכל כהן

מנכ"לית משרד החינוך

שלום רב,

משרד החינוך מחזיר למורים הוצאות נסיעה לעבודה לפי כרטסת או לפי כרטיס "חודשי חופשי".
סכום זה אינו מכסה את ההוצאות הריאליות של המורים, שברובם מגיעים לעבודה ברכב פרטי.

לאחרונה, החליטה ממשלת ישראל להוזיל בכ- 50% את עלות כרטיס ה"חופשי חודשי" וכתוצאה מכך מורים נאלצים לשלם מכספם כדי להגיע למקום העבודה.
נסיעה בתחבורה ציבורית לעבודה מאריכה את זמן הנסיעה לפעמים פי שניים או יותר ממשך הנסיעה ברכב פרטי. מורים, שכתוצאה מהפחתת עלות כרטיס "חופשי חודשי" יפסיקו לנסוע ברכב פרטי, יבזבזו שעות רבות ומיותרות בדרכים. זמן המורים שווה כסף ואנו דורשים לשלם להם עבור ביטול זמן זה ובכך לפצות אותם על הזמן שיצטרכו להעביר בדרכים.
צר לי שההפחתה בהשתתפות הוצאות הנסיעה נעשתה ב"הטלת גרזן", מבלי לדון עם ארגון המורים קודם לכך, כדי לנסות ולהגיע להבנות ולהסכמות.
אנו דורשים שמשרד החינוך יתקצב את המורים עובדי המדינה ועובדי הבעלויות, שמפוקחים ומתוקצבים ע"י משרד החינוך, בגין הזמן שיצטרכו לבלות בדרכים או לחילופין לשלם החזר הוצאות נסיעה ריאליות.
 
 

 

 

השתלמויות לשנת תשע"ו

 

ההרשמה בעיצומה לקורסים המקוונים למורים שאינם בשבתון - להרשמה לחצו כאן

 

קורסים והשתלמויות לשנת תשע"ו, לעיון והרשמה להשתלמויות לחצו כאן 

 

 לעיון בחוברת ההשתלמויות לחצו על החוברת:

ארגון המורים מפנק את בעלי כרטיס תמורה במגוון הטבות

 תחנות סונול בהסדר מעודכן עבור בעלי כרטיס תמורה

 לרשימת סניפים לחצ/י כאן

  8% הנחה בסניפי מגה ומגה בעיר המשתתפים במבצע לבעלי כרטיס תמורה ו- 5% הנחה למגה באינטרנט

 לרשימת הסניפים לחצ/י כאן

מעוניינים בהטבות נוספות? היכנסו למדור תרבות פנאי ונופש או לחצו כאן

   

 

ארגון המורים העל יסודיים ניהול אינטרנטי לחברות וארגונים
עבור לתוכן העמוד